Video clip

Văn hóa

Ai Cập sản xuất bản sao các cổ vật để phát triển du lịch

21/06/2021 14:38

Ai Cập vừa khánh thành một nhà máy chuyên sản xuất các bản sao chất lượng cao của các đồ tạo tác Ai Cập cổ đại. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành một hướng đi hiệu quả để quảng
bá văn hóa Ai Cập cũng như phục vụ phát triển du lịch

Chuyên mục
×