Video clip

Giải trí

Áo choàng siêu nhân đạt giá gần 120.000 USD

18/12/2019 15:10

Áo choàng được sử dụng trong bộ phim Superman đầu tiên được bán với giá 193.750 USD trong phiên đấu giá ngày 17/12 tại Los Angeles

Kiến Văn

Chuyên mục
×