Video clip

Giải trí

BTS kêu gọi ngừng phân biệt đối xử với người châu Á

31/03/2021 16:37

Trước làn sóng thù ghét người châu Á đang dâng cao thời gian qua, BTS là nghệ sĩ tiếp theo lên tiếng về vấn đề đáng quan ngại này.

Nhật An

Chuyên mục
×