Video clip

Văn hóa

Chuỗi sự kiện văn hóa "Ai nhớ Tố Như..."

03/11/2020 13:48

Chuỗi sự kiện văn hóa Ai nhớ Tố Như vừa được MaiHaBooks tổ chức nhằm tri ân đại thi hào Nguyễn Du và Truyện Kiều tại Bảo tàng Phụ nữ Hà Nội

Khánh Ngọc - Hoàng Anh

Chuyên mục
×