Video clip

Văn hóa

Cúng dường online: Tại sao có nhiều ý kiến trái chiều?

28/02/2021 16:25

Cùng với cầu an trực tuyến, Giáo Hội Phật giáo Việt Nam mới đây có chủ trương thử nghiệm cho các Phật tử phát tâm công đức tại 12 nhà chùa qua ví điện tử. Chủ trương mới này của Giáo hội nhận được các ý kiến ủng hộ nhưng cũng có ý kiến băn khoăn cho rằng việc làm này dễ tiếp tay cho tình trạng thương mại hóa tín ngưỡng

Mi Mi - Mộng Long

Chuyên mục
×