Video clip

Giải trí

Đấu giá nhạc cụ của các nghệ sĩ huyền thoại Rock và Jazz

15/07/2021 17:58

Một loạt kỷ vật âm nhạc của các nghệ sĩ huyền thoại của dòng nhạc Rock và Jazz đã được thu thập để bán đấu giá. Phiên đấu giá sẽ được nhà đấu giá Guernsey's tổ chức sắp tới đây.

Anh Hào

Chuyên mục
×