Video clip

Văn hóa

Di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội đua ngựa Bắc Hà, Lào Cai

08/07/2021 16:25

Ngày 31/5 năm 2021, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL đã ký quyết định đưa 10 di sản văn hóa phi vật thể vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Lễ hội đua ngựa Bắc Hà (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) chính thức được ghi danh trong đợt này. Mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu về những nét độc đáo của di sản văn hóa này, cũng như những nỗ lực của người dân và chính quyền địa phương, trong việc gìn giữ, phát huy di sản trong phát triển du lịch địa phương trong những năm vừa qua.

Viết Hùng

Chuyên mục
×