Video clip

Văn hóa

Diễn giả Nguyễn Duy Cương: Văn hóa và tiềm năng con người sẽ quyết định năng lực cạnh tranh và sự thành bại

26/05/2023 19:01

Trong thời đại 4.0 với sự lên ngôi của trí tuệ nhân tạo, cơ hội cũng bao hàm cả những thách thức vô cùng lớn với mỗi cá nhân, mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp trong xã hội. Và trong vòng xoáy phát triển ấy, để định danh bản sắc - văn hóa chính là yếu tố quan trọng sống còn. Văn hóa cá nhân, văn hóa doanh nghiệp hay tiềm năng của con người sẽ quyết định năng lực cạnh tranh và sự thành bại đường dài của mỗi cá nhân hay của một doanh nghiệp. Những nội dung này sẽ được chúng tôi thảo luận cùng vị khách mời đặc biệt: Diễn giả Nguyễn Duy Cương - một bác sĩ, một chuyên gia hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực phát triển cá nhân và khai phá năng lực tiềm ẩn con người.

TT&VH

Chuyên mục
×