Video clip

Giải trí

Diễn viên chính miễn nhiễm với Covid-19 trong dự án phim mới

30/06/2020 15:01

Trong khi ngành công nghiệp điện ảnh đang cố gắng tìm cách phục hồi và trở lại một cách an toàn, một dự án được lên kế hoạch thực hiện, với diễn viên chính miễn nhiễm với Covid-19, bởi cô ấy là một robot.

Nhật An

Chuyên mục
×