Video clip

Bóng Đá

ĐTVN tập trung tại Hà Nội, hủy kế hoạch tập huấn ở Quy Nhơn

04/05/2021 18:02

Kế hoạch tập huấn của ĐTVN đã buộc phải có sự điều chỉnh vào phút chót do sự ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Vũ Lê

Chuyên mục
×