Video clip

Văn hóa

Dựng lại cung điện vương triều Lý sau ngàn năm

04/05/2021 14:24

Sau hơn 10 năm Hoàng thành Thăng Long được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa thế giới, những hình ảnh kiến trúc cung điện vàng son thời Lý đã được các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Kinh thành tái hiện qua những phác họa dựa trên những dấu tích
khảo cổ trong lòng đất.

Mi Mi - Mộng Long

Chuyên mục
×