Video clip

Bóng Đá

Gia đình Maldini: Những người tạo ra lịch sử cho AC Milan

24/03/2020 18:05

Có những câu chuyện thuộc về lịch sử, có những câu chuyện được kể bởi lịch sử, nhưng cũng có lịch sử được kể theo câu chuyện nào đó, như chuyện về gia đình nhà Maldini, những người được coi là biểu tượng của AC Milan, biểu tượng của lòng trung thành và tính cách của đội bóng vĩ đại này, những người đã tự viết cho mình những lịch sử hào hùng của gia đình và tạo ra lịch sử đó.

Chuyên mục
×