Video clip

Văn hóa

Giải thưởng Tác giả trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam: Hy vọng về một thế hệ cầm bút mới

10/05/2021 16:06

Vừa qua, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam chính thức phát động giải thưởng Tác giả trẻ dành cho tất cả các công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước có độ tuổi từ 35 tuổi trở
xuống, không phân biệt đã là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam hay chưa. Giải thưởng văn học trẻ được kỳ vọng mang lại sức sống mới cho văn đàn Việt Nam, góp phần làm bệ đỡ
cho một thế hệ cây bút mới xuất hiện và tỏa sáng.

Kiến Văn - Hoàng Anh

Chuyên mục
×