Video clip

Giải trí

Lần đầu tiên một băng trò chơi đạt giá hơn 1 triệu USD

13/07/2021 16:29

Băng trò chơi Super Mario 64 của hãng Nintendo đã được bán với mức giá kỷ lục 1.560.000 USD.

Nhật An

Chuyên mục
×