Video clip

Giải trí

Ngành biểu diễn nghệ thuật trở lại sau đại dịch

14/10/2021 16:16

Thời gian qua, Internet đã trở thành nền tảng hữu hiệu giúp các nghệ sĩ kết nối với
công chúng. Tuy nhiên, sau một thời gian chuyển sang hình thức trực tuyến, nhiều
buổi biểu diễn nghệ thuật và trình diễn thời trang đã trở lại đón khán giả

Hà Vân

Chuyên mục
×