Video clip

Văn hóa

Nhà Xanh – Địa điểm du lịch đặc biệt của Hàn Quốc

18/05/2022 15:56

Nhà Xanh, nơi ở và làm việc của các đời Tổng thống Hàn Quốc, đã mở cửa cho công chúng thưởng lãm sau gần 75 năm.

Nhật An

Chuyên mục
×