Video clip

Giải trí

Sao Việt bị cách ly: Người được khen, người bị ‘lên án’ gay gắt

11/03/2020 10:23

Với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, chưa bao giờ ý thức chấp hành của người dân lại trở nên quan trọng đến thế. Đặc biệt là với những người nổi tiếng, bởi họ luôn có một tầm ảnh hưởng nhất định tới công chúng...

Hoàng Lê

Chuyên mục
×