Video clip

Văn hóa

Sửa đổi Nghị định xét tặng NSND, NSƯT: Bất cập chuyện quy đổi giải thưởng

30/06/2020 17:06

Theo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung về tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT, đối với tiêu chuẩn giải thưởng của danh hiệu NSND, phải có ít nhất 2 giải Vàng quốc gia (trong đó phải có 1 giải Vàng của cá nhân) sau khi được phong tặng danh hiệu NSƯT. Đối với tiêu chuẩn giải thưởng của danh hiệu NSƯT, bổ sung quy định, “có ít nhất 2 giải Vàng quốc gia hoặc 1 giải Vàng quốc gia và 2 giải Bạc quốc gia, trong đó phải có 1 giải thưởng của cá nhân”. Song quy định này vẫn khiến nhiều nghệ sĩ phải băn khoăn vì những bất cập trong thực tế.

Mi Mi - Mộng Long

Chuyên mục
×