Video clip

Văn hóa

Tác phẩm nghệ thuật công cộng bị làm ô uế, hỏng hóc, nghệ sĩ nào còn muốn sáng tạo?

31/10/2019 16:33

Liên tiếp các tác phẩm nghệ thuật công cộng bị xâm hại, đến mức phải tháo dỡ thời gian qua không khỏi khiến các nghệ sĩ nản lòng. Tạo ra những tác phẩm nghệ thuật có giá trị đã khó, nay lại mang thêm thật nhiều trăn trở, là làm cách nào để công chúng đón nhận và biết trân trọng!

BÍch Thủy

Chuyên mục
×