Video clip

Giải trí

Tác phẩm nghệ thuật công cộng mang thông điệp hy vọng tại London, Anh

10/05/2021 16:04

Nghệ sĩ David Hockney, người Anh, vừa tạo ra một tác phẩm nghệ thuật khổng lồ nhằm lan truyền thông điệp hy vọng sau một năm ngừng hoạt động vì đại dịch. Tác phẩm này đã được chiếu trên bảng quảng cáo của Rạp Xiếc Piccadilly tại London, Anh

Anh Hào

Chuyên mục
×