Video clip

Văn hóa

Thú sưu tầm và chế tạo mô hình xe đồ chơi của người Cuba

30/07/2021 18:39

Tại Cuba, sưu tầm và chế tạo mô hình xe đồ chơi thu nhỏ là sở thích của nhiều người. Thậm chí, sở thích này còn tạo ra công việc và mang lại thu nhập khá.

Anh Hào

Chuyên mục
×