Video clip

Thể thao

VUG hứa hẹn trở thành giải thế thao bán chuyên nghiệp

11/01/2023 17:29

Giải thể thao sinh viên Việt Nam (VUG) hứa hẹn được nâng tầm trở thành giải thể thao bán chuyên nghiệp với sự mở rộng về quy mô sau khi Trung ương Hội sinh viên Việt Nam nhận được sự đồng hành Công ty TNHH TCP Việt Nam - Nhãn hàng Warrior giai đoạn 2023-2027.

Vũ Lê

Chuyên mục
×