Video clip

Giải trí

Angelina Jolie bán tranh do chồng cũ Brad Pitt tặng

03/03/2021 10:27

Minh tinh Angelina Jolie bán bức tranh được tài tử Brad Pitt tặng 10 năm trước với mức giá vượt dự đoán

Nhật An

Chuyên mục
×