Video clip

Văn hóa

Họa sĩ bán tranh, tượng hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19

20/08/2021 16:36

Trong cuộc chiến chống dịch toàn quốc, nếu như nhiều nghệ sĩ mang những lời ca tiếng hát đến các khu cách ly, bệnh viện dã chiến để khích lệ, động viên bác sĩ, bệnh nhân thì ở mảng mỹ thuật, các họa sĩ đang vẽ thêm những sắc màu ý nghĩa từ những hoạt động của mình, góp phần vào hỗ trợ phòng chống dịch Covid.

Mi Mi

Chuyên mục
×