Video clip

Văn hóa

Số hóa - Xu hướng tất yếu để lưu trữ, phục chế phim

03/07/2021 14:36

Số hóa phim là lựa chọn duy nhất tới thời điểm này và thực tế hầu hết các cường quốc về điện ảnh trên thế giới đã hoàn thành công đoạn số hóa kho phim của mình. Tuy nhiên, tại Việt Nam, trong khi các lĩnh vực sản xuất, phát hành, chiếu bóng của ngành điện ảnh đều đã chuyển đổi sang kỹ thuật số thì các đơn vị lưu trữ phim mới đang ở những giai đoạn đầu tiên của quá trình số hóa, phục chế tư liệu. Bởi thế, công việc này phức tạp khó khăn bởi vừa phải tiếp thu công nghệ mới, vừa phải tiếp tục duy trì bảo quản phim nhựa truyền thống.

Mi Mi - Mộng Long

Chuyên mục
×