Video clip

Văn hóa

Tại sao xác ướp Chinchorro được công nhận là di sản thế giới

06/08/2021 17:02

Trong phiên họp lần thứ 44 của Ủy ban Di sản Thế giới, được tổ chức trực tuyến từ Phúc Châu - Trung Quốc, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) đã tuyên bố công nhận ''khu định cư và ướp xác nhân tạo của nền văn hóa Chinchorro'' ở Chile vào danh sách di sản thế giới. Các Xác ướp này hiện nay đang được trưng bày, bảo quản tại một bảo tàng thuộc miền Bắc Chile.

Anh Hào

Chuyên mục
×