Video clip

Xã hội

Đinh Hồng Cường: Người dành tâm huyết tìm về lịch sử chiếc áo dài nam

29/10/2020 14:06

Sự vắng bóng bộ quốc phục nam trong xã hội đương đại đã thôi thúc Đinh Hồng Cường đi sâu nghiên cứu tìm tòi lịch sử chiếc áo dài ngũ thân

Khánh Ngọc - Mộng Thìn

Chuyên mục
×