Video clip

Xã hội

Ân tượng nghề đan lát Cơ Tu

29/10/2020 14:03

Tại Hà Nội, Hiệp hội Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam (VIETCRAFT) và những tổ chức yêu văn hóa nghề thủ công của đồng bào các dân tộc Việt Nam đã tổ chức “Triển lãm và giới thiệu nghề đan lát Cơ Tu”

Khánh Ngọc - Hoàng Anh

Chuyên mục
×