Video clip

Xã hội

Video: Cả thành phố Vũ Hán như bị bấm nút "tạm dừng" vì virus Corona

06/02/2020 18:30

Cả thành phố Vũ Hán như bị bấm nút "tạm dừng" vì virus Corona. Nhưng Vũ Hán đừng hoảng sợ, vẫn có rất nhiều người đứng bên các bạn!

VT

Chuyên mục
×